deSHAME

images
2017 tavaszán új projekt indul a Kék Vonalnál, amit az Európai Unió támogat, és nemzetközi partnerségben egy angol szervezettel (Childnet International) egy dán szervezettel (Save the Children Danmark) és egy angol egyetemmel (Central-Lancashire University) együtt valósítunk meg.

Bővebben...

Mentori kézikönyv iskolai kortárs segítő programokhoz

mentori
Elkészült a Mentori kézikönyv iskolai kortárs segítő programokhoz című kiadványunk. A módszertani ajánlásokat, gyakorlati fogásokat, hazai és nemzetközi tapasztalatokat összegző könyvünk a 2015 januárjától 2016 év végéig tartó a „Kortárs részvétel és közösség a jó és biztonságos iskolai légkörért” című projekt keretében jött létre, melyet a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és az Európai Unió Daphne III Programja támogatott.

A kézikönyv innen letölthető és a bővebben gombra kattintva megtekinthető.

Bővebben...

Bullying elleni stratégia kidolgozása

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 2015 januárjától 2016 év végéig három budapesti iskolának kínál lehetőséget a „Kortárs részvétel és közösség a jó és biztonságos iskolai légkörért” című projektjében való részvételre, melyet a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és az Európai Unió Daphne III Programja támogat.

 

A pályázat célja egy olyan módszertan kidolgozása, amely aktív támogatást nyújt az iskolai közösségformálás, a kortárs bántalmazás prevenciója és a konstruktív szabadidő-szervezés terén, segítve így az iskolai bűnmegelőzést. A projekt ideje alatt a pilot iskolák olyan tevékenységekben próbálhatják ki magukat, melyek aktív szerepet szánnak mind a felnőtteknek, mind a diákoknak saját iskolai környezetük alakításában, melyek erősítik a biztonságos iskolai légkör megtartását és megelőzik a kortársak közötti durva problémahelyzetek kialakulását. 

A pályázati szándék abból a felismerésből indult ki, hogy világszerte növekvő jelenség az iskolán belüli kortárs bántalmazás (bullying) és ezzel együtt a cyberbullying. A két bántalmazási forma szoros összefüggést mutat: a kortárs bántalmazás áldozatai gyakran az iskolán kívül, a cyber-térben is áldozatokká válnak, és igen gyakran épp azok által, akik az iskolában is bántják őket. A jelenség komplexitását fokozza, hogy az áldozatok és az elkövetők is gyerekek, így tetteik súlyát és következményét kevéssé tudják előre felmérni. A megelőzésben és a megélt traumák orvoslásában is felnőtt segítségére van szükségük, akik abban segítik őket, hogy felismerjék a bántalmazást (akár elkövetők, áldozatok, vagy szemlélők) és aktív részt vállaljanak a megelőzésben és megakadályozásban.

A projekt során az iskola közössége - pedagógusok, diákok, szülők – stratégiát alkotnak a bullying és cyberbullying megelőzésére, eszközöket és módszereket kapnak a Kék Vonaltól és partnerszervezeteitől a hatékony megelőzés és ártalomcsökkentés kivitelezéséhez.

Együtt repülünk!

Ezzel a címmel indult el a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 2014. szeptemberétől 2015. szeptemberéig tartó nyertes NCTA pályázata.

A pályázat célja, hogy a kecskeméti fiataloknak alkotó közösséget hozzon létre, amelyben a tánc, a zene, a képalkotás/fotózás segítségével fejlődhetnek.

A folyamat során felnőtt szakemberek, mentorok segítik őket, akik a Kék Vonal alapértékeiszerint viszonyulnak a gyerekekhez.

A projekt közvetlen célja a közösségfejlesztés, a pályaorientáció és a kreativitás fejlesztése a fiatalok körében.

 

Don't Lose - figyelemfelkeltő és edukációs kampány a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélés megelőzésére

A Kék-Vonal Gyermekkrízis Alapítvány sikeres pályázatot nyújtott be az Európai Bizottsághoz a lengyel Nobody’s Child Foundation-nel közösen.

Egy átfogó figyelemfelhívó és edukációs programhoz/kampányhoz kaptunk támogatást a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések ellen, a program fókuszában a megelőzéssel.

Prevenciós munkánk szerves részét képezi egy edukációs anyag kidolgozása, olyan módszertan, eszköztár átadása gyermekekkel foglalkozó szakemberek – többnyire pedagógusok, iskolapszichológusok, iskolai szociális munkások- számára, amelynek segítségével a 13-18 éves korcsoportnak bemutatható, interaktív feladatokon keresztül közösen átgondolható a szexuális visszaélések problémaköre. Három témakört ölel fel edukációs anyagunk, melyek a következők:

1.gyermekkereskedelem

2.szponzoring (rosszindulatú csábítás anyagi eszközökkel)

3.kockázatos szexuális viselkedési formák, meggondolatlan szexuális kapcsolatok

Lengyel társszervezetünk már 2010 óta végez sikeres prevenciós munkát általános iskolák felső tagozataiban és középiskolákban. Az általuk kidolgozott tematikákat adaptáljuk, alakítjuk át úgy, hogy azok megszólítsák a magyar fiatalokat.

Az edukációs anyag részét képezi három rövid kisfilm is, melyek egy-egy fiatal történetén keresztül, egyes szám első személyben mutatják be a fenti jelenségeket, lehetőséget adva a diákoknak az információk kognitív és érzelmi feldolgozására, passzív szemlélőből aktív véleménynyilvánítóvá válásra egyaránt.

 

Bővebben...

ITanoda a jövőképes Avasért!

Tanoda Miskolc Logo OK 1

Infoblokk3 ESZA                                        

 

Az Itanoda a jövőképes Avasért programban résztvevő fiatalok a Kék Vonal Komputer Klubház Miskolc épületében személyre szabott, egyéni támogatást, segítséget kapnak a tanulásban.

A fiatalok a mentorokkal végzett tanulás mellett gazdag szabadidős tevékenységek közül választhatnak. Részt vehetnek nyári táborokban, színházlátogatáson, közösségi programokon.

Az Itanoda órarendjében az iskolai tanrenden túl a tanodai tevékenységeket is rögzíthetik.

Helyszín: Miskolc, Testvérvárosok útja 15.

Információ: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

lányok

 

Klubház miskolc

Eltűnt Gyerekek Szakmai Napok

2006 óta konferenciasorozattal segítjük, hogy a gyerekekkel hivatásszerűen foglalkozó szakmák képviselői minél összehangoltabb és hatékonyabb módon, egységes protokollok szerint kezeljék a gyerekeltűnési eseteket.

2011 március 10-én a Budapesti Art'otelben rendeztük meg a Gondozásból elszökött gyerekek - Szakértői konferencia a gyerekek szakellátásból történő szökéséről és a szökések okairól konferenciánkat.

A konferencia résztvevői voltak a Missing Children Europe tagszervezeteinek képviselői (17 országban 24 szervezet) és azok a magyar szakemberek, akik 2005 óta részt vesznek az “Eltűnt Gyerekek Szakmai Napok” rendezvény sorozat munkájában, valamint olyan magyar szakemberek akik a gyerekek elszökésének témakörében kompetensek. Továbbá jelen voltak az EU tagországok szakemberei és kormányhivatalnokai, európai intézmények és szervezetek képviselői és utógondozásban élő fiatalok.

Bővebben...

Kortárs Segítő Program

A gyerekek, különösen a tizenévesek könnyebben fordulnak problémáikkal a kortársaikhoz, szívesebben beszélgetnek velük, inkább elfogadják a tanácsaikat.

Erre épül Kortárs Segítő Programunk Miskolcon és Kecskeméten.

A Kortárs Segítő Program kialakításában együttműködünk a Mannerheim League for Child Welfare nevű finn szervezettel, akiknek 2011. dec. 9-én szervezett workshopja sokat segített a program elindításában.

A programban az érdeklődő fiatalokat megtanítjuk arra, hogyan segítsék kortársaikat, hogyan beszélgessenek velük, hogyan ismerjék fel azokat a helyzeteket, amikor felnőtt segítségére van szükség.

iszkiri