Önkéntesség

Az önkéntesek sokszínűséget, változatosságot hoznak a szervezet életébe, rugalmasabbá, nyitottabbá, átláthatóbbá teszik a működést. Sok olyan tapasztalatot, értéket hordoznak és adnak át - a szervezet közvetítésével - a gyerekeknek, amelyre nekik nagy szükségük van. Ezek közül legfontosabb talán a remény, hogy lehet az elromlott dolgokon javítani, a rosszon változtatni, hogy lehet hiányból valamennyit pótolni, hogy lehet fejlődni, változni. Az, hogy aki a telefonvonal másik végén vagy a világháló egy másik pontján várja a gyerekek hívásait, üzeneteit, önkéntes, önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül áldoz szabadidejéből arra, hogy meghallgassa a gyerekeket, önmagában fontos üzenet számukra. Azt jelzi, fontosak, érdekesek, és problémáikkal nem maradnak egyedül, mert a felnőttek dolga, hogy támaszt és védelmet nyújtsanak számukra.

iszkiri