Önkéntesség

Az önkéntesek sokszínűséget, változatosságot hoznak a szervezet életébe, rugalmasabbá, nyitottabbá, átláthatóbbá teszik a működést. Sok olyan tapasztalatot, értéket hordoznak és adnak át - a szervezet közvetítésével - a gyerekeknek, amelyre nekik nagy szükségük van. Ezek közül legfontosabb talán a remény, hogy lehet az elromlott dolgokon javítani, a rosszon változtatni, hogy lehet hiányból valamennyit pótolni, hogy lehet fejlődni, változni. Az, hogy aki a telefonvonal másik végén vagy a világháló egy másik pontján várja a gyerekek hívásait, üzeneteit, önkéntes, önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül áldoz szabadidejéből arra, hogy meghallgassa a gyerekeket, önmagában fontos üzenet számukra. Azt jelzi, fontosak, érdekesek, és problémáikkal nem maradnak egyedül, mert a felnőttek dolga, hogy támaszt és védelmet nyújtsanak számukra.

Önkénteseink többsége közvetlenül a segítő szolgáltatásokban vesz részt. Telefonos ügyletet tart, vagy online konzultációt nyújt. Mások ezeknek a szolgáltatásoknak a háttértámogatását látják el elemzések készítésével, adatbázisunk aktualizálásával, fordítási vagy szervezési feladatokkal. A Kék Vonal önkéntesei között vannak idősebbek és fiatalabbak, kortárs segítők, családosok vagy még családalapítás előtt állók, különböző hivatású, különböző alapvégzettségű férfiak - nők vegyesen. Ami közös bennük, hogy magukénak vallják a Kék Vonal alapértékeit, és céljuk, hogy a gyerekek egy jobb világban éljenek.

iszkiri