Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány Segítői Alapképzés

Programakkreditációs  lajstromszám: PL-8327


A 126 órás képzés elvégzése a feltétele a Lelkisegély-Vonalon és a Kék Vonal Chaten végezhető önkéntes telefonos segítői munkának.

 

A képzési program során megszerezhető kompetenciák:

 

 • A kommunikációs szintek és státuszok ismerete
 • A függelmi viszonyok és kiszolgáltatottság ismerete
 • Kommunikációs stílusok ismerete a személyiség függvényében
 • Közléssorompók ismerete
 • Félelmek és a megfelelés kényszere az attitűdben
 • Aktív hallgatás, empatikus figyelem szerepe
 • Erőszakmentes érdekérvényesítés kommunikációs eszközrendszerének ismerete
 • A kommunikációt segítő- és gátló tényezők,félelmek, játszmák ismerete
 • Különböző fejlődési funkciók leírása, magyarázata, összehasonlítása
 • Általános testi, értelmi, érzelmi, társas és személyiségbeli változások ismerete
 • Az életkori sajátosságok által előrevetített szükségletek ismerete
 • A normál életfolyamatok változásaiból adódó krízisek ismerete
 • A különböző életszakaszokra jellemző problémák,életfeladatok szerepe
 • A krízisek lelki hatásai
 • A beavatkozás,segítés lehetőségeinek, lépéseinek ismerete
 • Nem normatív krízisek ismerete a gyerekek életében: bántalmazás,állami gondoskodásban élés, válás, kortárs aggresszió
 • A legfontosabb, gyerekeket illető jogok, Egyezmény a Gyermekek Jogairól ismerete
 • A gyermekvédelmi intézmények szerepének, jogainak, kötelességeinek ismerete
 • A nem normatív krízisekbe való beavatkozás lehetőségei, veszélyei, lépései
 • A bajban lévő gyerekekkel való konzultáció kialakításának lépései, a konzultáció szerepe
 • A kommunikáció kialakításának lépései krízisben lévő gyerekekkel, fiatalokkal és az értük aggódó felnőttekkel,az empátia szerepe, az aktív figyelem és értő hallgatás formái krízishelyzetben lévő gyerekkel, fiatalokkal, és környezetükkel
 • A segítő kommunikáció szerepe és lépései
 • A konkrét beavatkozás lehetőségei,lépései a krízisben lévő gyerekek segítésére
 • A kerettartási kompetenciák ismerete,mentálhigiéné
 • A telefonos és online segítő kommunikáció jellegzetességei
 • A segítő magatartás és szemlélet kialakítása
 • A személyes és nem személyes kommunikáció kilakakításának képessége
 • A verbális és nonverbális kommunikáció egyensúlyba kerülése
 • A szociális kompetenciák,rugalmasság, empátia, segítő hozzáállás gyakorlati fejlesztésének képessége
iszkiri